Det er i perioden mars–mai 2014 gjennomført en spørreundersøkelse blant 6 000 virksomheter om hvor fornøyde de er med NAVs tjenester. Rundt 3 300 av virksomhetene svarte på undersøkelsen. Her foreligger rapporten som beskriver resultatene fra undersøkelsen.

NAV utfører et utvalg tjenester overfor arbeidsgivere, bl.a. sykefraværsoppfølging, tilpasning av arbeidsplasser og rekrutteringsbistand. Det gjennomføres hvert år en brukerundersøkelse blant arbeidsgivere for å kartlegge hvor fornøyde de er med NAVs tjenester.

Rapporten beskriver hovedresultater fra brukerundersøkelsen i 2014. Dette gjelder arbeidsgivernes vurdering av NAVs service totalt sett, i tillegg til generelle forhold som NAVs kompetanse, tilgjengelighet og løsningsdyktighet. Rapporten gjennomgår også i hvilken grad arbeidsgiverne er fornøyde med de ulike tjenestene som NAV leverer. Resultatene fra 2014 blir også sammenlignet med tilsvarende kartlegginger i perioden 2008–2013.