Av Magne Bråthen og Frøydis Bakken

I denne rapporten kartlegger vi hvilke faktorer som har påvirket seniorers beslutning om å fortsette i arbeidslivet i perioden fra 2001 til 2011. Dette er kunnskap som kan bidra til å utforme og vurdere effekter av fremtidige tiltak rettet mot arbeidstakere i dette alderssegmentet.