Av Per Ødegård

Antallet 66-åringer som var i arbeid i 2007 var ca 13 000 (ca. 35,2 % av årskullet).

Vi ønsket å få vite noe om hvor stor andel av denne gruppen som kunne komme til å fortsette i arbeid som følge av at 67-åringer fra januar 2008 ble gitt anledning til å jobbe ubegrenset uten avkorting av pensjonen. Det ble gjennomført intervju med 1000 personer i målgruppen våren 2008. Resultatene av denne undersøkelsen kan du lese om i denne artikkelen.