Av Espen Steinung Dahl

Det er et mål å øke sysselsettingen blant seniorer. I denne artikkelen har vi undersøkt hva som skjer med de som slutter i arbeid etter fylte 50 år; hvilke veier har de tatt ut av arbeidslivet? Med «veier ut av arbeidslivet» mener vi her hvilke ytelser de eventuelt mottar fra NAV når de ikke lenger er i arbeid.