Utviklingen i sykefraværet: Betydningen av arbeidsmarkedet, gradering og regelendringer