Unge arbeidssøkere - hvem de er og oppfølging fra NAV

Arbeid og velferd nr. 1-2012

Av Sigrid Myklebø

For å se nærmere på hvordan NAV følger opp unge arbeidssøkere, gjennomførte vi i fjor en intervjuundersøkelse med veiledere ved 24 NAV-kontor. Tema for undersøkelsen var blant annet sammensetningen av ungdomsgruppa, organisering av og innhold i oppfølgingsarbeidet, rammebetingelser og utfordringer i oppfølgingsarbeidet, samarbeid med andre aktører, og bruk av tiltak. I denne artikkelen presenterer vi hovedsakelig resultatene fra to av temaene i undersøkelsen, nemlig: Hva kjennetegner de unge arbeidssøkerne?  Og hva skal til for å lykkes med oppfølginga av ungdom i NAV? Det vil komme 2 atikler til fra denne undersøkelsen.