Av Søren Brage og Ola THune

I 2013 hadde 11 000 personer mellom 18 og 29 år varig uføretrygd. I denne artikkelen beskriver vi utviklingen i antall unge uføretrygdede fra 1977 og fram til 2013, og ser spesielt på hvor mange av disse som fikk uføretrygd da de var 18 og 19 år. Vi undersøker også hvilke diagnoser som ligger til grunn for innvilgelse av uføretrygd og hvordan diagnosesammensetningen har endret seg i perioden.