Av Heidi Vannevjen

I 2009 ble det innført tiltaksgarantiordninger for unge mellom 20 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien innebar at personene i målgruppene skulle få tilbud om å delta på et arbeidsrettet tiltak. Vinteren 2010 gjennomførte NAV en undersøkelse rettet mot disse gruppene for å få kunnskap om hvordan tiltaksgarantien virket.