Sykefraværet og konjunkturene - hva vet vi om sammenhengen?