Av Inger Cathrine Kann, Torunn Bragstad og Ola Thune

Gjennom media og offentlig debatt kan man få inntrykk av at bruken av helserelaterte ytelser stadig øker. I denne artikkelen ser vi på utviklingen fra 1992 og fram til utgangen av 2012, med et særlig blikk på betydningen av de demografiske endringene. Nærmere bestemt vil vi undersøke hvilken rolle aldringen av befolkningen og økt arbeidsinnvandring har spilt for utviklingen i perioden.