Sesongjustering av sykefravær - Forslag til metode