Av Marit Thoresen

NAV gjennomførte høsten 2006 en brukerundersøkelse blant arbeidsgivere som hadde meldt ledige stillinger til et NAV-kontor eller registrert stillinger selv på NAVs internettsider. I denne artikkelen kan du lese mer om resultatene fra denne undersøkelsen.