Rask friskmelding øker sjansen for å forbli i arbeidslivet