Av Johannes Sørbø og  Magne Bråthen

Etter at den internasjonale finanskrisen brøt ut i september i fjor, har arbeidsledigheten steget svært raskt også i Norge. En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge av økt bruk av permitteringer.

Ved utgangen av juni var det 16 500 permitterte registrert hos NAV. Dette er en økning på 14 500 personer sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Av disse var 8 000 permittert på fulltid mens 8 500 var delvis permitterte. Det er personer med bakgrunn fra industri- og bygge- og anleggsyrker som i størst grad blir permittert, om lag halvparten av de nye permitterte har bakgrunn fra disse yrkene.

Mer om bruk av permitteringer som følge av nedgangskonjunkturen kan du lese om i denne artikkelen.