Av Ove Jacobsen

Artikkelen ser på bruken av helserelaterte ytelser blant personer mellom 62 og 66 år før og etter pensjonsreformen i 2011. Det har vært fryktet at de nye reglene for fleksibelt uttak av alderspensjon kunne føre til økt bruk av helserelaterte NAV-ytelser som sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon for folk over 62 år.

Hvilke forhold taler for at vi får flere eller færre mottakere av helserelaterte ytelser? Kan vi forvente ulike effekter i offentlig og privat sektor? Hva viser tallene?