Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien

Pensjonsreformen ble gjennomført 1. januar 2011 og ga personer muligheten til å kombinere alderspensjon og arbeid uten avkorting av pensjonen. Det var da spesielt personer i alderen 62–66 år i privat sektor som fikk endret sine insentiver til å fortsette i arbeid. I denne artikkelen ser vi på om de endrede insentivene til arbeid har hatt en effekt. Vi ser også på hvilke grupper som har blitt påvirket, og om det er forskjeller mellom næringer, yrker eller utdanningsgrupper.