Av Per Kristoffersen

Om lag halvparten av Norges befolkning har i løpet av et år kontakt med NAV. Samtidig er det stor variasjon i folks behov, og årsakene til deres kontakt med NAV. Det er et mål at selvbetjeningsløsningene på internett skal være brukernes førstevalg ved kontakt til NAV og at mange henvendelser skal kunne løses uten at brukeren trenger oppsøke det lokale NAV-kontoret. Ved hjelp av data fra NAVs brukerundersøkelser, ser vi i denne artikkelen nærmere på hvordan ulike brukerne velger å kommunisere med NAV gjennom de ulike kommunikasjonskanalene inn mot etaten.