Økt bruk av internett, men fortsatt høyt press på NAV-kontor