Av Espen Halland Dahl

Økning i minstepensjonen – hva er konsekvensene for alderspensjonistene?

I trygdeoppgjøret i 2008 fikk vi en del nye minstepensjonister som følge av en økning i særtilleggets ordinære sats. I denne artikkelen ser vi på ulike karakteristikker ved de nye minstepensjonistene, og sammenligner dem med tidligere minstepensjonister og med alle alderspensjonister som gruppe. Til slutt ser vi på om endringene har ført til mindre fattigdom blant alderspensjonister.