Nedgangskonjunkturen til nå - hva skiller denne fra forrige?