Av Johannes Sørbø og Jørn Handal

Vi ser i denne artikkelen på utviklingen på arbeidsmarkedet så langt i dagens nedgangskonjunktur, sammenlignet med utviklingen i nedgangskonjunkturene fra 1987 og 2001. I dagens nedgangskonjunktur har ledigheten steget mest blant personer med bakgrunn fra bygge- og anleggsnæringen og industrien, gjelder dette også de to forrige? Er det kvinner eller menn, unge eller gamle som i størst grad blir arbeidsledige, og er det noen grupper som i velger å trekke seg helt ut av arbeidsmarkedet i nedgangskonjunkturene?