Mål- og resultatstyring i NAV - kan det bidra til å få flere personer med nedsatt arbeidsevne i arbeid?

  • Del på FacebookDel på Facebook
  • Del på TwitterDel på Twitter
  • Del på LinkedInDel på LinkedIn