Av Terje Line 

I denne artikkelen beskrives kjennetegn ved legemiddelmarkedet og hvilke reguleringer som gjelder. Vi vurderer også utviklingen for utvalgte legemidler ved å se på for eksempel markedsandeler og gjennomsnittlig pris og forsøker å anslå hvor mye folketrygden kan ha spart på trinnprismodellen for de utvalgte legemidlene.