Av Sille Ohrem Naper

Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging - også i tilfeller der veien fram kan være relativt lang og usikker. I denne artikkelen beskrives deltakerne i Kvalifiseringsprogrammet i 2009 ut fra demografiske kjennetegn, tidligere arbeidserfaring og i hvilken grad de tidligere har vært arbeidssøkere og tiltaksdeltakere registrert hos NAV. Datagrunnlaget er opplysninger Nav har registrert om disse personene.