Av Jorunn Furuberg

Mange arbeidsledige har jobbet for lite til å ha rett på dagpenger. Denne artikkelen undersøker hva de arbeidsledige totalt sett mottar av ytelser fra NAV, hva som kjennetegner de ledige som mottar dagpenger og hvordan andelen med dagpenger varierer med konjunkturene på arbeidsmarkedet.