Korleis har bilstønaden i NAV utvikla seg over tid?