Av Sigrid Myklebø 

I denne artikkelen ses det nærmere på situasjonen for ulike innvandrergrupper på det norske arbeidsmarkedet. Artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i ulike innvandrergrupper, samt utdanningsnivå og yrkesønsker blant de arbeidsledige. Ved å se på sammenhengen mellom utdanningsnivå og yrkesønsker i ulike innvandrergrupper og i befolkningen ellers, kan vi få et mål på hvor åpent det norske arbeidsmarkedet er.