Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Arbeid og velferd nr. 2-2013

Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog

I denne artikkelen har vi sett på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Aetat gjennomførte i 2005 en undersøkelse hvor det blant annet ble undersøkt hvilke kanaler bedriftene brukte når de rekrutterte arbeidskraft, og om det var ulikt fra næring til næring hvor vanlig det var å lyse ut stillingene offentlig. Etter dette har bruk av internett blitt langt mer vanlig, og det er naturlig at dette også har endret måten det rekrutteres på. Vi har derfor stilt det samme spørsmålet som i 2005 for å se om det nå er vanligere å benytte seg av offentlige kanaler enn det var den gang.