Hva skjer med personer som går ut sykepengeperioden?