Av Anne-Cathrine Grambo og Magne Bråthen

I denne artikkelen ser vi på hva som skjer med arbeidssøkerne når de ikke lenger er registrert hos NAV. Resultatene baserer seg på svar fra personer som sluttet å registrere seg som arbeidssøkere hos NAV siste halvår 2008 og første halvår 2009.

De tidligere arbeidssøkerne, dvs. personer som har vært delvis ledige, helt ledige eller deltakere i arbeidsmarkedstiltak, ble i denne undersøkelsen bedt om å oppgi hva som nå er deres hovedaktivitet (jobb, utdanning, arbeidsledig osv.). De som er kommet i jobb ble også bedt om å gi en beskrivelse av arbeidsforholdet; om de er kommet i fast eller midlertidig jobb, heltids- eller deltids stilling, om de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende, og hvor relevant jobben er i forhold til utdanningsbakgrunn, tidligere yrkeserfaring og jobbønske.