Hva betyr alders- og kjønnssammensetningen for sykefraværet?