Av Oddbjørn Haga

Artikkelen tek for seg korleis den forventa pensjoneringsalderen har utvikla seg i perioden 1986-2009. Berekninga visar at den forventa pensjoneringsalderen gjekk noko ned i 2009, etter nokre år med auka. Forventa pensjoneringsalder ved fylte 50 år er no 63,7 år.

Artikkelen er ei oppdatering av ein artikkel i Arbeid og velferd nr. 2-2009.