Av Martin Andresen

Artikkelen gir en gjennomgang av Folketrygdens utvikling siden Lov om folketrygd trådte i kraft i 1967.