Av Espen Steinung Dahl

Tidligere studier har vist at innføring av kontantstøtte i 1998 førte til at mødrene jobbet mindre. I denne artikkelen ser vi på hvordan endringene i kontantstøtteordningen i 2012 har virket inn på foreldrenes yrkesdeltakelse. Vi har undersøkt utvikling i yrkesdeltakelse relatert til to konkrete endringer: At kontantstøtten for toåringer ble fjernet, og at satsene for de yngste ettåringer ble økt.