Av Frøydis Bakken og Sigrid Myklebø

Artikkelen baserer seg på data fra en spørreundersøkelse rettet mot foreldre til barn født i 2008. Formålet med spørreundersøkelsen var å finne ut mer om hva som karakteriserer foreldrepar med ulike holdninger til barneomsorg og barnehage, samt hvilke motivasjonsfaktorer som ligger til grunn for å velge kontantstøtte i dag, når antallet kontantstøttemottakere er historisk lavt.