Effekt av gradert sykmelding – betydningen av metodevalg