Av Sille Ohrem Naper og Mathias Grude Eikseth

I denne artikkelen ser vi på tidligere arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet året etter at de sluttet å være registrert hos NAV. Resultatene baserer seg på en spørreundersøkelse foretatt sommeren 2011 blant personer som var arbeidssøkere i 2010.
De tidligere arbeidssøkerne ble i denne undersøkelsen bedt om å oppgi hva som nå er deres hovedaktivitet (jobb, utdanning, arbeidsledig osv.). De som er kommet i jobb ble også bedt om å gi en beskrivelse av arbeidsforholdet; om de er kommet i fast eller midlertidig jobb, heltids- eller deltids stilling, om de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende, og hvor relevant jobben er i forhold til utdanningsbakgrunn, tidligere yrkeserfaring og jobbønske.