Av Jorunn Furuberg

Oversiktsartikkel som gir eit tilbakeblikk på utviklinga på arbeidsmarknaden gjennom 2014. Artikkelen ser mellom anna på utviklinga i arbeidsløyse, yrkesdeltaking og sysselsetting.