Av Eugenia Vidal-Gil

Siden 1998 har Eurostat systematisk samlet inn data for å beskrive arbeidsmarkedspolitikken i EU-landene og i Norge. De innrapporterte tallene danner grunnlaget for en årlig statistikk over antall arbeidsledige og tiltaksdeltakere, utgifter knyttet til gjennomføringen av arbeidsmarkedspolitikken og for beregning av oppfølgningsindikatorer.

I denne artikkelen gis det en kort presentasjon av innholdet i databasen. På bakgrunn av den siste publiserte statistikken presenteres det en komparativ analyse av de arbeidsmarkedspolitiske virkemidlene i Norge og EU i 2007.