Av Jørn Handal

Artikkelen ser på utviklingen på arbeidsmarkedet i OECD-landene. Tidsrommet strekker seg fra 1994 til 2006. Yrkesdeltakelse, arbeidsledighetsrater, sysselsetting, ungdomsledighet og langtidsledighet er de indikatorene artikkelen ser nærmere på. Det blir vist at i en del land ligger ledigheten an til å nå et lavere nivå i 2007 enn det den gjorde i siste høykonjunktur.