Pleiepengeordningen ble utvidet: Antall brukere mer enn doblet