Markant nedgang i dialogmøter for langtidssykmeldte da NAV begynte å spørre om behov