Kort vei fra tiltak til jobb? Løpebaner for arbeidssøkere som deltar i tiltak