Rapporten beskriver hovedresultater fra undersøkelsen i 2013, og sammenligner med resultater fra tidligere årganger, helt tilbake til 2008. Rapporten tar for seg bl.a. brukernes kontakt med NAV, deres tilfredshet med veileder, og tilfredshet med service og informasjon.

Over 2 millioner mennesker mottar hvert år en tjeneste eller ytelse fra NAV. Dette omfatter blant annet barnetrygd og kontantstøtte, dagpenger og arbeidsmarkedstiltak, uføre- og alderspensjon, samt en rekke andre tjenester og ytelser. NAV gjennomfører på årlig basis undersøkelser for å kartlegge brukernes tilfredshet med NAVs tjenester.