Egenvurdering og arbeidsevnevurdering - Brukerundersøkelse