Av John Ivar Bjørnø

NAV utfører et utvalg tjenester ovenfor arbeidsgivere, bl.a. i forhold til sykefraværsoppfølging, tilpasning av arbeidsplasser og rekrutteringsbistand. Det gjennomføres hvert år en brukerundersøkelse blant arbeidsgivere for å kartlegge hvor fornøyd de er med NAVs tjenester.  Rapporten beskriver hovedresultater fra brukerundersøkelsen i 2009. Dette gjelder tilbakemeldinger fra arbeidsgivere vedrørende generelle forhold som NAVs kompetanse og tilgjengelighet, samt deres vurdering av NAVs ulike tjenester. Resultatene fra 2009 blir også sammenlignet med en tilsvarende kartlegging i 2008.