Besøksadresse

Haakon 7. gate 98, 8004 BODØ

Epost

nav.arbeidslivssenter.nordland@nav.no

Telefon

55 55 33 36

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Opplysninger
Mer informasjon om NAV Arbeidslivssenter NordlandNAV Arbeidslivssenter Nordland

Postadresse

Postboks 374 , 8001 BODØ

Kontornummer

1891