Besøksadresse

Moldetrappa 2, 6415 MOLDE

Epost

nav.arbeidslivssenter.moreogromsdal@nav.no

Telefon

55 55 33 36

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Besøksadresser:
NAV Molde, Moldetrappa 2, 6415 MOLDE
NAV Kristiansund, Astrupsgate 3, 6509 KRISTIANSUND N
NAV Ålesund, Notenesgata 6, 6002 ÅLESUND

Postadresse

Moldetrappa 2 , 6415 MOLDE

Kontornummer

1591