Stor økning av permitterte gir høy arbeidsledighet

Figur1_mars.jpg
Figur 1: Utviklingen av helt arbeidsledige, permitterte og ikke-permitterte, i Vestfold og Telemark.
Figur2_mars.jpg
Figur 2: Permitterte i Vestfold og Telemark fordelt på bransjer, mars 2021
Figur3_mars.png
Figur 3: Andel arbeidsledige i de ulike kommunene i Vestfold og Telemark, mars 2021