Sterk økning av permitterte og arbeidsledige

Figur1_29012021.png
Figur 1, helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken fordelt på alder januar 2021
Figur2_29012021.png
Figur 2, ledige stillinger i Vestfold og Telemark totalt i januar fordelt på bransjer