Stadig færre arbeidsledige,  men behov for mer kompetanse