Over halvparten av de sykemeldte har koronarelaterte diagnoser